O súťaži

Digital PIE 2017

Unikátna súťaž digitálneho marketingu na Slovensku.Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) v spolupráci so združením TheMarketers.biz.

Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty komplexne ohodnotiť najlepšie projekty v oblasti digitálneho marketingu vytvorené slovenskými subjektami za uplynulý kalendárny rok. Súťaž je určená len projektom v oblasti digitálnej komunikácie (nie produkty, startupy a pod.).

Súťažia vždy projekty vytvorené a ukončené v uplynulom kalendárnom roku. V prvom ročníku súťažia aj práce, ktoré boli ukončené v rokoch 2015 a 2016.

Digital PIE má 3 kategórie. Prihlasovateľ sa môže rozhodnúť, či bude jeho práca súťažiť v jednej, dvoch alebo všetkých troch kategóriách naraz.
P ako Performance – výkon, výsledky
Výkon bude porota hodnotiť ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom.
I ako Idea – nápad, kreativita
V tejto kategórii bude porota posudzovať práce z pohľadu originality nápadu, unikátnosti riešenia, prípadne neštandarného využitia technológie alebo média.
E ako Execution – prevedenie, spracovanie
Pri exekúcii prác bude porota prihliadať na remeselné prevedenie z pohľadu technológie, dizajnu, obsahu a copywritingu.


V Digital PIE budú rozhodovať 2 poroty:
Veľká porota bude zložená zo všetkých prihlasovateľov a bude rozhodovať o postupe prác na shortlist. Týmto spôsobom chceme zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť hodnotenia.
Kmeňová porota má 13 členov. 12 z nich tvoria odborníci z rôznych oblastí biznisu a digitálneho marketingu volení Valným zhromaždením ADMA, jeden porotca sa do Kmeňovej poroty dostane žrebovaním z Veľkej poroty (pričom nesmie ísť o zástupcu agentúry/firmy, ktorá už zastúpenie v Kmeňovej porote má). Kmeňová porota bude rozhodovať o finálnej podobe shortlistu a tiež o udelení hlavných cien Digital PIE. Mená porotcov Kmeňovej poroty nájdete v sekcii Porota

Víťazi jednotlivých kategórií Digital PIE získajú originálne ocenenie – časť z digitálneho koláča na špeciálnom „podnose“. Víťazov v jednotlivých kategóriách môže byť viac, porota bude prihliadať na pestrosť typov prác pri rozhodovaní o oceneniach.
Okrem hlavnej ceny Digital PIE budú práce bojovať o shortlistové ocenenia Digital Nominee v jednotlivých kategóriách. 


Kompletné pravidlá Digital PIE 2017 nájdete v Štatúte súťaže.