APLIKÁCIA RÁDIO EXPRES

  • E
  • Digital Pie 2017
  • Autor
    SCR Interactive
  • Klient
    Rádio Expres

Aplikácia Rádio Expres

Cieľom projektu bolo navrhnúť nové a inovatívne UX/UI s komplexným rebuildingom oceňovanej multiplatformovej aplikácie pre najpočúvanejšie rádio na slovensku – Rádio Expres.

Využili sme inovatívny prístupu k UX/UI a zapracovali sme do aplikácie nové funkcionality s cieľom udržať Rádiu Expres pozíciu trhového lídra a zároveň najpočúvanejšieho rádia na slovensku.

Výzvou projektu bolo prekonanie výsledkov dosiahnutých predchádzajúcou verziou oceňovaných Expres aplikácií. Technologickou výzvou bolo zakomponovanie progresívnej funkcie real-time interakcie užívateľov, ktorá umožňuje užívateľom hlasovať za jednotlivé skladby a ovplyvňovať tak priamo playlist rádia Expres.

Pri práci na aplikácii Expres sme zvolili prechod zo skeuomorphic dizajnu na kompletne nove Flat UI s dôrazom na funkcionalitu a jednoduchosť ovládania aplikácie. Z pohľadu vývoja sme zvolili multiplatformový prístup s kompletným developmentom pre mobil aj tablet zariadenia na platformách iOS, Android, Win 8 a Samsung TV.

Priadli sme funkcionalitu Live, kde si užívateľ môže každú hranú skladbu pridať medzi svoje obľúbené a ohodnotiť (hrať viac alebo hrať menej). Týmto spôsobom užívatelia rozhodujú o tom, ktoré pesničky sa budú hrať častejšie respektíve menej a priamo tým ovplyvňujú vysielanie Rádia Expres. Skladby ktoré si užívateľ pridá medzi obľúbené si môže kedykoľvek prehrať ako Youtube videá.

Vytvorili sme sekciu novinky, kde užívatelia nájdu všetky informácie z viacerých kanálov na jednom mieste ako sú napr. články, príspevky zo sociálnych sietí ako aj rôzne súťaže.

Expres aplikácia tiež umožňuje užívateľovi počúvať podcasty, kde si môže vybrať z toho čo má najradšej alebo to čo práve potrebuje – reportáže, dopravný servis, spravodajstvo, súťažné vstupy alebo najzábavnejšie momenty z jednotlivých relácií.

Výsledkom je vytvorenie unikátnej multiplatformovej a inovatívnej mobilnej aplikácie a to nie len z pohľadu použitého UX/UI a designu ale aj z pohľadu technického spracovania a vytvorenia nových inovatívnych funkcionalít. Zároveň sa nám podarilo všetky funkcionality zapracovať do funkčného prehľadného a vizuálne príťažlivého celku.