AUTOMATIZOVANÝ BIDDING HEUREKA

  • P
  • Digital Pie 2017
  • Autor
    PerformicsB2Bgroup
  • Klient
    BestDrive

Strategia nastavovaina biddingu a jeho realizacie viedla k zvyseniu poctu konverzii o 172%. Cena za konverziu sa podarilo znizit o 51% a Obrat sa zvysil o 206%.