GPS OVEČKA

  • I
  • Digital Pie 2017
  • Autor
    THIS IS LOCCO
  • Klient
    Liptov

Liptov vyrába syry z mlieka, ktoré pochádza od oviec pasúcich sa voľne v horách. Kvalita života týchto oviec sa premieta do kvality ich mlieka, a následne do kvality syrov. V kampani sme na jednu z oviec pripevnili GPS a sledovali ju celý mesiac. Ľuďom sme tak na microsite mohli ukázať, že sa o naše zvieratá staráme naozaj dobre. Že majú dostatok pohybu, žijú v horskom prostredí... A že od nich získaváme mlieko, ktoré sa právom nazýva horské.