LIDL ŽIHADIELKO

  • P
  • Digital Pie 2017
  • Autor
    Wiktor Leo Burnett
  • Klient
    LIDL Slovenská republika

Ako rozhodnúť kde Lidl postaví desať nových ihrísk? Vyrobili sme kampaň, ktorá slúžila mestám ako nástroj na tvorbu vlastných podkampaní. Kampaň, ktorá rezonovala celým Slovenskom, zomkla obyvateľov miest, jej hymna bola počas spustenia najsledovanejším youtube videom na Slovensku a vyzbierala viac ako dva a pol milióna hlasov pre dobrú vec.