PERISKOPY

  • I
  • Digital Pie 2017
  • Autor
    Wiktor Leo Burnett
  • Klient
    Správa slovenských jaskýň

Aby ľudia videli, že aj pod povrchom zeme sa ukrýva more neobjaveného, vytvorili sme podzemné periskopy s ktorými sa dá nahliadnuť do najkrajších slovenských jaskýň.