SÓDA

  • P
  • Digital Pie 2017
  • Autor
    Folk
  • Klient
    O2 Slovakia s.r.o.

Sóda je magazín spoločnosti O2.
Tvoríme inteligentné čítanie ku káve – pozitívne, inšpirujúce a férové témy.