#SOMNARCIS

  • P
  • Digital Pie 2017
  • Autor
    Hype
  • Klient
    Liga proti rakovine

S Ligou proti rakovine sme vytvorili kampaň #SomNarcis pre jej Deň narcisov 2016. Hlavná myšlienka kampane bola postavená na hashtagu a jeho význame - občas je fajn byť narcis, hlavne ak tým môžem podporiť dobrú vec. Pustili sme sa do pomerne odvážnej kampane, ktorá vo výsledku veľmi dobre zarezonovala. Čo je však najpodstatnejšie, efektívne prispela k dosiahnutiu najvyššieho online aj offline výnosu zbierky v jej 20-ročnej histórii. #SomNarcis sa stal tiež trending hashtagom s viac ako 1600 príspevkami. Slovensko bolo 15. apríla plné narcisov – pre dobrú vec.