SWAN.SK - KOMPLEXNÝ VÝKONNOSTNÝ MARKETING

  • P
  • Digital Pie 2017
  • Autor
    Visibility
  • Klient
    SWAN a.s.

Swan sa pohybuje v silno konkurenčnom prostredí, kde sa navyše nachádzajú top-spenderi slovenskej reklamy – mobilní/telekomunikační operátori či poskytovatelia pripojenia na internet. Klient v tomto prostredí investuje do offline reklamy len vo veľmi malom rozsahu, väčšina aktivít prebieha v online.

A tu si za partnera od roku 2013 vybral práve našu agentúru. Súčasťou spolupráce je SEO, optimalizácia PPC kampaní, A/B testovanie a CRO analýza webovej stránky. Pri platenej reklame môžeme hovoriť o komplexnej spolupráci, ktorá zahŕňa všetko od search kampaní až po remarketing a YouTube kampane.

S klientom sme od začiatku komunikovali aj prípravu nového webu. Na základe podrobnej analýzy kľúčových slov sme navrhli optimálnu štruktúru webu a nastavili on-page SEO parametre.

Po spustení nového webu a po zapracovaní našich požiadaviek sme zaznamenali okamžitý nárast organickej návštevnosti. Následne sme pokračovali v optimalizovaní on-page faktorov spolu s budovaním kvalitného odkazového portfólia. Ak porovnáme rok 2013 so starým webom a rok 2016 s poslednými úpravami, celkový nárast organickej návštevnosti predstavuje 236,62%.

Vďaka dlhodobej spolupráci sme už tak dobré výsledky mohli ešte zlepšiť. Za rok od začiatku spolupráce sa nám podarilo znížiť cenu za konverziu o 68 % a mieru konverzie zvýšiť o 180 %. To nám však nestačilo a v ďalšom roku sme výsledky zlepšili ešte o 22 % v prípade ceny za konverziu a o 68 % v rámci miery konverzie.

Pri porovnaní prvého roku spolupráce (2014) so zatiaľ posledným (2016) sa nám tak celkovo podarilo znížiť cenu konverzie o 75 % a zvýšiť mieru konverzie o 371 %.

Klient tak predáva čoraz viac za čoraz menšie náklady, čo je v tomto segmente neustále sa zvyšujúcich reklamných spendov neobvyklé.