VÝLETY NASLEPO

  • I
  • Digital Pie 2017
  • Autor
    PS:Digital
  • Klient
    OSF Nadácia otvorenej spoločnosti

Ako zaujať náročnú cieľovú skupinu mladých ľudí, ktorí odmietajú reklamu? Ako vo veľkom priblížiť spoločensky dôležité témy ľuďom, ktorí nesledujú televíziu? Ako ich bez poučovania priviesť k zamysleniu a vtiahnuť ich čo najviac do problematiky bez osobnej skúsenosti?

Rozhodli sme sa osloviť náročnú cieľovú skupinu 13-30 ročných cez kanál, ktorý sledujú namiesto televízie, cez YouTube a priblížiť im tri vybrané témy (rómska problematika, utečenci, fašizmus), ktoré sú zdrojom dnešných predsudkov a hejtu.

Cieľom nebolo presviedčať mladých, čo si majú myslieť, ale cez zážitok ich rovesníka Youtubera Selassieho im priblížiť, ako to na vybraných miestach naozaj vyzerá, a že nie všetko, čo vidia v médiách, či na Facebooku musí byť pravda.