Adventný kalendár zodpovedných Vianoc

  • e
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Zaraguza
  • Klient
    Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa sa ako inovatívny a zodpovedný líder rozhodla tieto Vianoce komunikovať tému nezodpovedného konzumu, kedy kvôli pár dňom hojnosti dochádza k výraznému a nezodpovednému zadlžovaniu, plytvaniu potravinami a k tvorbe odpadu.
Preto sme priniesli Adventný kalendár zodpovedných Vianoc, ktorý oživil online komunikáciu vianočnej kampane klienta.