Ako rastie podnik online

  • p
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Growww Digital
  • Klient
    POPGOM - Tyredating

Prípadová štúdia je o e-commerce úspechu predajcu pneumatík Popgom v 4 krajinách CEE regiónu, kde na základe hĺbkovej analýzy trhu a pomocou ROIminer automatizácie sme dokázali dosiahnuť nadpriemerný medziročný rast +266 % počas letnej sezóny roku 2018.