Alterego

  • i
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Socialists/WLB
  • Klient
    Demänovka Dark

Generácia Z žije často dvojitým životom. Nespočetné príležitosti dnešnej doby im poskytujú priestor na sebarealizáciu a tak si každý môže vytvoriť svoje Alterego.
Vytvorili sme platformu, kde budeme počas dlhodobej komunikácie odhaľovať Alteregá rôznych zaujímavých osobností v mene posolstva značky – Noc je náš deň.