Darex, efektívnejší zber leadov

  • p
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    RIESENIA.com, Alvolia.com
  • Klient
    Darex

Darex je jeden z najväčších predajcov jazdených vozidiel v bratislavskom kraji. Spoločne sme mali cieľ zefektívniť získavanie leadov a posilniť značku pri zvažovaní nákupu jazdeného vozidla.

Ukážeme si, ako sme spoločne dokázali medziročne zvýšiť počet leadov z Google Ads kampaní o 21 %, znížiť cenu za lead o 10 % a zvýšiť konverzný pomer sídla o 39 %.

Pomocou automatizovaných kampaní vo vyhľadávaní máme podchytené všetky aktuálne vozidlá, bez ohľadu na značku, model alebo prevedenie. Podchytávame všetky vyhľadávania, od všeobecných až po tie najpodrobnejšie.

Užívateľom sa následne pripomíname automobilom, o ktorý prejavili záujem. To všetko s identitou značky Darex, jednoducho a flexibilne pomocou grafických šablón.

Nekončíme ale len pri kampaniach. Užívateľom odporúčame pomocou Alvolia recommendation podobné vozidlá na webe Darex.sk. Pri užívateľoch s odporúčaniami dosahujeme o 39% vyšiu mieru získaných leadov než u kontrolnej vzorky.

Spoločne sme tak podchytili celý rozhodovací