Decathlon – Performance marketing

  • p
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Promiseo
  • Klient
    Decathlon

Decathlon ako najväčší európsky predajca začal postupne v roku 2015 inhouse online marketingové aktivity aj na slovenskom trhu. Avšak kampane presiahli kapacity in-house tímu a úvodnou analýzou sme preukázali možnosti zlepšenia. A tak začiatkom roka 2016 si nás, Promiseo, vybrali ako partnera na správu performance kampaní. Začali sme správnym nastavením zbierania údajov, kvalitnou analytikou a úplne novou precíznejšou štruktúrou kampaní, ktorá sa od prvých mesiacov javila a javí ako efektívnejšia. Hlavným cieľom kampaní je dosahovať neustály rast elektronického obchodu so zachovaním návratnosti investície na úrovni aspoň 500%. Tento cieľ sa nám darí výrazne prevyšovať už tretí rok. Spoločne s klientom neustále hľadáme nové príležitosti pre rast. Aj napriek tomu, že ich robustná ponuka a stále rastúci systém, do ktorého zásahy sú obmedzené, si často vyžaduje neštandardné custom riešenia pre testovanie a iterovanie, sú ciele dlhodobo naplnené a úspešne presiahnuté.