EASY vizualita

  • e
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Digitask
  • Klient
    Slovak Telekom

Značke EASY od TELEKOMU sme vytvorili novú vizuálnu tvár. Keďže jej ambasádorom je rapper Majk Spirit, vytvorili sme ilustrovaný svet, ktorý sa mení potrebám značky tak, aby sme doň hlavného hrdinu mohli prirodzene vložiť. Súčasťou tohto sveta je vlastná typografia, objekty a štýl blízky našej cieľovke.