Efektívne využitie vlastných dát na personalizované cielenie

  • p
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    WAVEMAKER Slovakia s.r.o.
  • Klient
    Slovenská sporiteľna

Slovenská sporiteľňa už dávno využívala pri svojich kampaniach cielenie na klientske dáta, ktoré zgrupovala do väčších skupín podľa rôznych parametrov. Spojenie dynamických bannerov a dát sme však v kampani Personal message posunuli na vyššiu úroveň. S myšlienkou zbaviť klientov nerelevantnej reklamy sa využitie klientskych dát prenieslo z cielenia na skupiny klientov na cielenie na jednotlivcov.
Takýmto spôsobom sme na jednej strane odstavili od reklamy klientov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky banky pre poskytnutie úveru, čím sme predišli ich zbytočnej frustrácií. Na druhej strane sme ostatným klientom priniesli správu, ktorá sa v konečnom dôsledku neodlišovala od reality a vzbudzovala dojem dôveryhodnosti banky. Zjednodušene povedané, naše bannery dokázali klienta identifikovať a zobraziť mu tak skutočne konkrétnu a reálnu výšku úveru.