Fingo – performance online marketing 2018

  • p
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Invelity
  • Klient
    Fingo

S klientom Fingo.sk sme začali spoluprácu v decembri 2017, kedy sme začali spúšťať prvé zložky kampaní. Následne počas roku 2018 sme v rámci platených kampaní využívali viaceré formáty či reklamné systémy ako Search, Display, Video, Social, RTB či Native ads.

Hlavnou promovanou službou v rámci kampaní bolo vysokokonkurenčné sprostredkovanie hypoték, ktoré bolo v priebehu roka doplnené sprostredkovaním investičných služieb či uzatvorením životného poistenia.

Všetky aktivity boli zamerané striktne na výkon, ktorý bol definovaný maximálnou priemernou cenou za jednu konverziu. Tento cieľ stanovený klientom sme vo všetkých kvartáloch 2018 spĺňali, a tak sme mohli investície či aktivity v priebehu roka rozširovať.

Nosným reklamným systémom bol Google Ads, kde sme sa zameriavali hlavne na search a display. V rámci tohto systému sme postupne využívali aj pokročilé možnosti automatizácie a umelej inteligencie, čo nám pomohlo kampane efektívne optimalizovať a zlepšovať ich výkon.