Homo festivalis

  • p
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    samsiDigital
  • Klient
    Budiš

Pre klienta Budiš bolo našou úlohou zasiahnuť návštevníkov dvoch letných festivalov a zapojiť ich do súťaže Homo festivalis prostredníctvom zdieľania svojich fotiek s hashtagom #homofestivalis. Na základe nej mali potom voľný vstup do zóny ORBIS PICTUS od Budišu, kde si mohli potlačiť tričká a vytlačiť fotky prostredníctvom Instagrafu.
Aby sme používateľov nezaťažovali s medzikrokom v podobe stiahnutia aplikácie, zvolili sme cestu mobilného webu, na ktorý sa dalo z reklamy prekliknúť. Keďže sme ľudí mohli zasiahnuť jedine na mobiloch, prispôsobili sme tomu aj použité kreatívy – použili sme výhradne vertikálne formáty pre Facebook aj Instagram.
Celá kampaň potom prebiehala len v online prostredí a nebola podporená žiadnymi inými mediálnymi kanálmi. Výsledky boli aj napriek tomu vynikajúce. Zasiahli sme viac ako 20 000 návštevníkov festivalov, ktorí vytvorili dohromady vyše 2700 fotiek. Na základe toho si potom v zóne ORBIS PICTUS vyrobili vyše 2500 tričiek.