Hyundai lead generation 2018

  • p
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Digiline
  • Klient
    Hyundai Slovakia

V rokoch 2017 a 2018 sme pracovali s kampaňami, ktorých cieľom bolo generovanie leadov (vyplnený kontaktný formulár, žiadosť o cenovú ponuku, testovacia jazda a pod.). V roku 2018 mal klient za cieľ zvýšenie počtu získaných leadov v porovnaní s rokom 2017 o 10% a zníženie ceny za jeden získaný lead. Klient mal za cieľ cez získaný väčší počet leadov zvýšiť celkový predaj modelov.
Preto sme sa zamerali na čo najpresnenejšie vyhodnocovanie úspešnosti jednotlivých formátov, aby sme cenu za lead postupne znižovali v dlhodobom horizonte a zapájali nové placementy a formáty do kampaní počas roka.
Z kampaní z roku 2017 sme v roku 2018 pracovali s najefektívnejšími nástrojmi a kanálmi. Search kampane sme optimalizivali cez nástroj Optmyzr. Zaradili sme nové formáty ako Facebook Lead ad a Gmail reklamu. Počas roka sme A/B testovali formáty, presúvali budgety v rámci kampaní a všetko pozorne sledovali a optimalizovali.