Tomáš Horváth, Country Manager, CRIMTAN SK

  • Digital Pie 2019
  • Autor
  • Klient

https://www.linkedin.com/in/tomashorvath/

www.crimtan.com

BIO:

Tomáš od roku 2012 pôsobí na poli programatického nákupu a plánovania digitálnych médií. Vyhľadávanie obchodných príležitostí a vývoj komplexných programatických stratégií pre mnohých domácich i zahraničných klientov patria do jeho každodenného programu. Práve vzťah a prepojenia dát z rôznych zdrojov a ich využitie pri kampaniach svojich klientov považuje za obrovský potenciál rastu efektivity a relevantnosti reklamných kampaní. Prepojenie kreatívy s dátami o užívateľoch. Dynamika založená na technologických riešeniach a prispôosobovanie obsahu profilu konkrétneho užívateľa a ich priama väzba na rôzne štádiá životného cyklu užívateľa vo väzbe ku klientovej značke – to je pár z aktuálnych tém, ktorými sa zaoberá.

Od roku 2107 pôsobí v Metodickej komisii IAB a aktívne sa zúčastňuje na tvorbe metodológie merania slovenského internetu – AIM Monitor.