Kampaň 17. November 2017

  • Digital Pie 2019
  • Autor
    TRIAD Advertising / Seesame
  • Klient
    O2 Slovensko

Po úspešnej kampani z roku 2016 ocenenej aj striebornou EFFIE, sme stáli pred úlohou ako znásobiť organický reach a doručiť našu message čo najväčšiemu publiku.
Efektívnym mixom fungujúcej kreatívy, influencerov, PR a strategickým partnerstvom s českým O2 sa nám podarilo organický reach z roku 2016 dokonca zo 14-násobiť a zlepšiť vnímanie O2 ako spoločensky zodpovednej spoločnosti o 37,5%.