Letná súťaž o 123 cien

  • p
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    samsiDigital
  • Klient
    Budiš

Do Letnej súťaže o 123 cien od Budišu sa mohol zapojiť každý prostredníctvom unikátnych kódov na fľašiach minerálky Budiš. Našou úlohou bolo zvýšiť povedomie o súťaži a počet ľudí do nej zapojených. Pre zvýšenie povedomia o súťaži sme z 1 kreatívy vytvorili 11 rôznych formátov. Osobitnú pozornosť sme pritom venovali videu a vertikálnym formátom pre mobilné zariadenia. Kampaň sme počas jej trvania priebežne optimalizovali a rozpočet v čase presúvali medzi najúspešnejšími formátmi – tými s najnižšou cenou za zasiahnutých používateľov. Najúspešnejšími boli 15-sekundové Instagram Stories video, vertikálny obrázok a vertikálne video pre mobilné zariadenia s titulkami. Vďaka tomu sme zadarmo zasiahli o 92 695 viac ľudí. Celkovo sme v kampani zaznamenali viac ako 300000 zasiahnutých používateľov, a čo je najdôležitejšie, vďaka nášmu prístupu ku kampani vzrástol pri rovnakej investícii počet zapojených súťažiacich v online v porovnaní s minulým rokom o 33 %.