Liptovský dvor

  • p
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Promiseo
  • Klient
    Liptovský dvor

Liptovský dvor je rezort, ktorý ponúka ubytovanie, množstvo aktivít a tiež tradičnú gastronómiu. Pred začatím spolupráce si online marketing spracovali vo vlastnej réžii. Na tieto aktivity sa nám podarilo úspešne nadviazať a s využitím moderných technológií pri cielení publika, zvýšiť návštevnosť o takmer 330% v rámci Slovenska a 22% pri exportných kampaniach. Sledované businessové ciele ako obsadenosť hotela či návštevnosť reštaurácie boli postupne zlepšované. V práci zachytávame prvých 9 mesiacov našej spolupráce, celkovú efektivitu kampaní na Slovensku a v zahraničí a aj prestížne ocenenia, ktoré Liptovský dvor získal vďaka aktivitám a marketingu. Táto práca je ukážkou toho, že na moderné technológie, kvalitnú správu a profesionálny prístup nemusí mať spoločnosť obrovské budgety alebo byť čistý ecommerce. Liptovský Dvor ako typické SME benefitoval z efektov online marketingu po výkonnostnej stránke a naplnil vďaka tomu svoje ciele. A takisto, spropagoval dovolenku na Liptove.