Lorinčík Háje

  • p
  • i
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Promiseo
  • Klient
    Lorinčík Háje

Počasie je v zimnom období pre mnohých tou najsledovanejšou vecou. A práve tento insight poslúžil na vytvorenie kampane. Percentuálna hodnota zľavy bytu či domu bola naviazaná na aktuálne meteorologické podmienky v Košiciach. Klienti tak okrem sledovania klesajúcich teplôt sledovali aj narastajúce zľavy, ktoré doslova záviseli od počasia! Kampaň dosiahla v priebehu 20 dní realizácie 1800 % nárast konverzií v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Spojili sme v nej viacero reklamných kanálov a noviniek v cielení publika, ktoré sa navzájom dopĺňali a vytvorili tak konverznú cestu aj pre najnerozhodnejších klientov.