Magna – Moje dieťa

  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Istropolitana Ogilvy
  • Klient
    Magna

Uzavreté steny galérií sme vymenili za Facebook steny otvorených ľudí a za jediný deň sme tak dokázali dostať viac ako 15 tis. ľudí na virtuálnu výstavu sýrskych detí a zvýšiť počet prispievateľov humanitárnej organizácie MAGNA o 74%

Dodatočné informácie pre performance kategóriu

Primárny cieľ kampane:

iné – Martin Bandžák (MAGNA): „Hlavným cieľom je upozorniť na alarmujúcu situáciu sýrskych utečencov a vyvolať verejnú diskusiu“ HLAVNÝ CIEĽ (komunikačný): – Keďže stanovený cieľ sa veľmi ťažko kvantifikuje, jedným zo základných nástrojov merania efektivity ka

Sekundárny cieľ kampane:

iné – SEKUNDÁRNY CIEĽ(marketingový), zato aspoň ľahšie kvantifikovateľný – počas kampane zvýšiť priemerný počet mesačných prispievateľov aspoň o +20%* v porovnaní s obdobím bez kampane (* benchmark stanovený na základe priemerných prírastkov v minulých kampan

Popis mediálnej kampane:

KAMPAŇ ZÍSKALA ZADARMO MEDIÁLNE POKRYTIE ZA VIAC AKO 67 000€

Cez viac ako 47 rôznych mediálnych výstupov, vrátane televízií, rádií, či celej víkendovej prílohy Denníka N.

KAMPAŇ PRITIAHLA POZORNOSŤ NA STRÁNKU S UTEČENECKOU TÉMOU, KTORÁ SA ĎALEJ ŠÍRILA
Počas prvých 24 hodín:
1) sa na virtuálnu výstavu „dostavilo“ viac ako 15tis. unikátnych užívateľov,
2) niektoré posty boli ďalej zdieľané aj viac ako 70krát.

Trvanie kampane:

1 deň

Typ kampane:

Online