McDonald’s VR Education

  • e
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Grandpano Studio, PNBRD DIGITAL
  • Klient
    MCdonald’s

Jedným zo základných pilierov McDonald’s je kvalita. A McDonald’s vie, že primárne si musia byť kvalitou surovín a produktov istí zamestnanci. Keďže ich je v Českej Republike a na Slovensku viac ako 5000, nie je možné, aby ich všetkých dostali k dodávateľom surovín. Preto sme vytvorili unikátnu školiacu platformu McDonald’s VR Education a dostali dodávateľov k zamestnancom.
Pre vierohodné zobrazenie procesu spracovania surovín boli použité 360 stupňové videá točené najmodernejšími kamerami. Tie sme spojili s virtuálnym 3D obsahom v Unreal Engine. Takto sme aplikáciu dostali na Gear VR, takže sa zamestnanec plne „ocitne“ v závodoch spracovateľov.
360-kové videá sú doplnené virtuálnou realitou, ktorá a zvýrazňuje a pripomenie to, čo je podstatné. Počas školenia zamestnanec plní interaktívne úlohy, ktoré mu pomôžu pochopiť to, čo predtým videl vo videu. Na konci celého školenia je odskúšaný formou kvízu a výsledok je vyhodnocovaný tak, aby mal zamestnávateľ prehľad o všetkých svojich zam