Na rodičov cez ich technical support: Deti.

  • p
  • Digital Pie 2019
  • Autor
  • Klient
    VÚB Banka

Ako motivovať staršiu cieľovú skupinu aby si nainštalovala Mobile Banking? Nezacielime kampaň len na nich s relevantnou influencerkou, ale vytvoríme linku kampane na tých ktorým veria v technických otázkach najviac… ich deti.
A tak sme pripravili komunikačnú linku so Zuzanou Machovou, ktorá predstavila typické výhovorky detí pri technickej pomoci a Zrebným a Frlajsom, ktorý prehovárali k mladšej cieľovke cez najklasickejšie rodičovské hlášky.

Videá sa dostali na no.1 v trending a získali sme stovky nových užívateľov Mobil Bankingu.