Niektoré kombinácie spolu nesedia

  • i
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Visibility
  • Klient
    Slovenská Lekárnická Komora

Slovenská lekárnická komora je nezávislá samosprávna organizácia, ktorej úlohou je združovať a reprezentovať viac ako 4 500 farmaceutov na území Slovenska. Jedným z jej cieľov je tvorba a šírenie osvety v oblasti liekov a liečiv, napríklad prostredníctvom kampane Interakcie liekov.

Našou úlohou bolo pripraviť online marketingovú komunikáciu, ktorá ľudí upúta a naučí ich kontrolovať interakcie svojich liekov prostredníctvom
našej stránky.

Viac o kampani nájdete vo videu.