Nomi: Nástroj na personalizáciu novej firemnej identity

  • i
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    diorama
  • Klient
    HB Reavis

HB Reavis prešiel výraznou zmenou vizuálnej identity, ktorú sme čoskoro po predstavení umožnili personalizovať všetkým zamestnancom pomocou jednoduchej webovej platformy nomi. Vďaka nej si môžu novú firemnú identitu pretvoriť na svoj obraz a prispôsobiť podľa svojho mena, vkusu či záľub.

Primárnym nosičom sa stal obyčajný emailový podpis. Personalizované podpisy sa stali súčasťou každodennej komunikácie medzi kolegami, ale aj s externými partnermi. Do dnešného dňa takmer 600 zamestnancov HB Reavis vytvorilo viac než 2000 unikátnych podpisov, ktoré sa stali súčasťou miliónov odoslaných emailov.

Ľudia z HB Reavis novú identitu prijali za svoju a Nomi sa čoskoro po spustení dočkala aj rozšírenia. Okrem podpisov umožňuje aj generovania symbolov do prezentácií či pozadí pre mobilné zariadenia