Nový impulz pre Kino Úsmev

  • p
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Ogilvy Košice
  • Klient
    Kino Úsmev

Kino Úsmev už dva a pol roka prináša v Košiciach to najlepšie z filmovej produkcie, premiéry s tvorcami a bohatý kultúrny program. Potenciál kina by však mohol byť naplnený až znovuotvorením druhej, menšej kinosály s názvom Kino Impulz, ktorá sa však nachádzala v havarijnom stave. Na obnovenie jej zašlej slávy, však bolo potrebné vyzbierať aspoň 10 000€, aby mohla v roku 2019 prebehnúť toľko potrebná rekonštrukcia a Kino Úsmev tak mohlo poskytnúť divákom dostatočne rôznorodý program. Vďaka strategickej príprave crowdfundingovej kampane, ktorá bola podporená kampaňou v online priestore, sa nám podarilo požadovanú sumu prekročiť a rekonštrukčné práce v týchto chvíľach už prebiehajú.