ACIDKO PO NOVOM

  • E
  • Digital Pie 2018
  • Autor
    Triad Advertising
  • Klient
    Rajo Slovensko

Acidko, najpopulárnejší kyslo-mliečny nápoj na Slovensku, sa minulý rok zbavilo svojej jedinej chybičky krásy – komplikovaného otvárania. Našou úlohou bolo v online ukázať, že prichádza s novým, výrazne jednoduchším otváraním.