DRUHÁ ŠANCA NA ŽIVOT

  • P
  • Digital Pie 2018
  • Autor
    EnterCompany / SCR
  • Klient
    MB Tech

Vďaka nám neskončilo vyše 700 použitých počítačov na smetisku a zrepasované slúžia naďalej. Prispeli sme tak k recyklácii elektroniky a šetreniu životného prostredia. Klienta sme potešili zvýšením vyhľadávanosti brandu o 150% a vystrelením obratu z 0 na 215.000 € počas 6 mesiacov spolupráce. Dať druhú šancu sa oplatí!

Dodatočné informácie pre performance kategóriu

Primárny cieľ kampane:

konverzie (revenue, leads, iné actions, downloads, installs)

Sekundárny cieľ kampane:

iné - zvýšenie informovanosti verejnosti a povedomia o značke

Popis mediálnej kampane:

Aktívna mediálna kampaň s využitím Google Adwords a bannerových kampaní v doplnkových reklamných systémoch, Facebooku a optimalizáciou SEO faktorov na stránke zvýšila obrat na markantných 215.000 Eur.

Trvanie kampane:

jún 2017 - január 2018

Typ kampane:

Online