KAMPAŇ 17. NOVEMBER 2017

  • P
  • Digital Pie 2018
  • Autor
    TRIAD Advertising / Seesame
  • Klient
    O2 Slovensko

Po úspešnej kampani z roku 2016 ocenenej aj striebornou EFFIE, sme stáli pred úlohou ako znásobiť organický reach a doručiť našu message čo najväčšiemu publiku.
Efektívnym mixom fungujúcej kreatívy, influencerov, PR a strategickým partnerstvom s českým O2 sa nám podarilo organický reach z roku 2016 dokonca zo 14-násobiť a zlepšiť vnímanie O2 ako spoločensky zodpovednej spoločnosti o 37,5%.

Dodatočné informácie pre performance kategóriu

Primárny cieľ kampane:

reach

Popis mediálnej kampane:

Organic reach 1 843 552 za jeden deň kampane.
Cieľ naplnený na 368%.
Celkový reach sa vyšplhal až na 3,5 milióna ľudí.
Vnímanie O2 ako spoločensky zodpovednej spoločnosti narástlo po kampani o 37,5%.
To všetko iba za jeden deň kampane.

Trvanie kampane:

17. November 2017 - 1 deň

Typ kampane:

Integrovaná