OPTIMALIZÁCIA WEBOVEJ STRÁNKY PRE VYHĽADÁVAČE

  • P
  • Digital Pie 2018
  • Autor
    PS:Digital, s.r.o.
  • Klient
    Isover

Zatiaľ, čo klient ISOVER rieši kvalitné materiály a stavby, my sme sa mu v roku 2017 starali o to, aby sme mu vystavali čo najlepší web, vďaka precíznemu dlhodobému SEO riešeniu. Výsledok? Ak zohľadníme iba obdobie, počas ktorého boli definované ciele v roku 2017, počet dosiahnutí cieľov z návštevnosti generovanej organickými výsledkami vyhľadávania sa vďaka nášmu SEO projektu takmer zdvojnásobil a percento slov v TOP 10 sme dostali na 92% a search visibility dokonca až na 94%.

Dodatočné informácie pre performance kategóriu

Primárny cieľ kampane:

iné - Zlepšiť pozície vo vyhľadávačoch

Sekundárny cieľ kampane:

iné - Získať viac ľudí z organických výsledkov vyhľadávania

Popis mediálnej kampane:

V projekte sme sa zamerali prioritne na to, aby sme mali pre každé kľúčové slovo kvalitný obsah, v potrebnej kvantite, optimalizovaný na konkrétne kľúčové slová, podporený potrebným spektrom interných linkov. Počas projektu sme realizovali aktivity zamerané na:
• Návrh a spustenie meracej SEO kampane
• Návrh a realizácia interného prelinkovania obsahu s použitím relevantných kľúčových slov
• Analýza stránok, ktoré majú potenciál umiestňovať sa najvyššie na jednotlivé kľúčové slová
• Doplnenie obsahu na stránkach, jeho vhodné štruktúrovanie
• Zmeny URL, vytvorenie nových aliasov a vytvorenie obsahu na týchto aliasov s použitím dostupných informácií na webovej stránke Isover.sk vrátane PDF materiálov
• Interné prelinkovania na zlepšenie navigácie, zníženie bounce rate, podporu rankingu jednotlivých podstránok na Isover.sk
• Sledovanie zmien, analýza údajov, priebežné operatívne úpravy
• Komunikácia s klientom, návrhy úprav, nového obsahu
• Konzultácie k pripravovanému PR
• Finálne vyhodnotenie výsledkov projektu

Trvanie kampane:

01 - 08 2017

Typ kampane:

Online