PERSONALIZOVANÁ MEDIÁLNA KAMPAŇ YIT SLOVENSKO

  • P
  • Digital Pie 2018
  • Autor
    RIESENIA.com/AdBOOST
  • Klient
    YIT Slovensko

YIT je jedným z najväčších developerov v Bratislavskom kraji. Počas štvrtého kvartálu 2017 sme sa zamerali na budovanie povedomia o značke a zvýšenie počtu leadov.
Obmedzený rozpočet na mediálnu kampaň sme využili efektívne, a to pomocou personalizovania kampane aj sídla (personalizované notifikácie na sídle).
Mediálna kampaň sa adaptovala pre každého užívateľa zvlášť a podľa interakcie na sídle sme komunikovali užívateľom daný projekt a počet izieb, o ktorý mal záujem. Testovali sme kombinácie claimov a kreatív a použili tie najvhodnejšie pre daného užívateľa.
Dosiahli sme o 300 % vyššiu mieru prekliku pre personalizované bannery a navýšenie konverzného pomeru získania leadov o 16 %.

Dodatočné informácie pre performance kategóriu

Primárny cieľ kampane:

iné - miera prekliku

Sekundárny cieľ kampane:

iné - miera odoslania leadov

Popis mediálnej kampane:

Mediálnu kampaň sme personalizovali na dvoch úrovniach:
- bannerové kreatívy,
- notifikácie na sídle.

Bannerové kreatívy:

Užívateľom sme zobrazovali všeobecné kreatívy na projekty YIT v sieťach AdWords a Inres. Po každej interakcii na sídle sme dané bannery personalizovali pre daného užívateľa.
Zobrazené kreatívy menili nasledujúce atribúty:
- projekt (4 aktuálne projekty),
- počet izieb.
Na základe týchto kombinácií sa zobrazovali užívateľovi dané kreatívy. V banneroch sa testovali rôzne claimy a vizuály (fotky osôb) a danému užívateľovi sa zobrazovali najvhodnejšie kombinácie. Dokopy ich bolo až 150.

Vďaka nástroju AdBOOST sme boli schopní vygenerovať všetky potrebné bannery (1 200 kusov) a priamo spustiť kampane v daných sieťach. A tak efektívne využiť rozpočet aj vyhradený čas na tvorbu kampaní.

Notifikácie na sídle:

Pri detailoch bytov sme zobrazovali personalizované notifikácie, kde boli doplňujúce informácie o projekte, benefity projektu, bytu, lokality alebo podobné byty v ponuke.

Výsledky:

Testovaná vzorka (80 % užívateľov) mala zobrazené personalizované bannery a notifikácie na sídle. Kontrolnej vzorke (20 % užívateľov) sme zobrazovali všeobecné bannery pre jednotlivé projekty a nezobrazovali sme im notifikácie na sídle.

Testovaná vzorka dosiahla impresívne výsledky:
- 300 % navýšenie CTR,
- o 16 % vyšší konverzný pomer odoslania leadov.

Trvanie kampane:

november - december 2017

Typ kampane:

Online