RUKIE

  • P
  • Digital Pie 2018
  • Autor
    Digitask
  • Klient
    Innogy Slovensko

V dnešnej dobe je stále menej ľudí, ktorí sa dokážu postarať o všetky práce v domácnosti, od výmeny lustra v obývačke až po renováciu kúpeľne. Ak takým človekom nie ste ani vy, na pomoc si často potrebujete nájsť vhodného odborníka.

Náš klient innogy preto v auguste roku 2016 spustil aplikáciu Rukie, ktorá pomáha spájať remeselníkov so zákazníkmi.

Po spustení aplikácie sme sa tak prirodzene pustili do jej komunikácie prostredníctvom performance marketingu.

Viac vo videu.

Dodatočné informácie pre performance kategóriu

Primárny cieľ kampane:

konverzie (revenue, leads, iné actions, downloads, installs)

Popis mediálnej kampane:

Na zber inštalácii sme používali kombináciu rôznych platforiem a formátov.

(Facebook App Installs, GDN – Mobile App installs, Google Search – Mobile App installs a Google Search – All features, neskôr s prechodom do Universal App Campaigns.)

Cieľovú skupinu sme zasahovali detailne podľa jej správania, preferencií a typov mobilov. Aplikáciu sme podporovali aj cez Social Media statusmi, kde sme pomáhali pri hľadaní remeselníkov pre najviac špecifické dopyty užívateľov.

Počas roka sme v kampani vyskúšali približne 50 rôznych kreatív, ktoré sme testovali A/B testingom.

Celkový počet inštalácií medziročne narástol z 9 416 v roku 2016 na 82 707 v roku 2017. Z toho až 80 % inštalácií pribudlo práve z našich kampaní. S úspešnosťou kampane rástol aj rozpočet od klienta.

Ceny za inštaláciu sme v roku 2017 postupne znižovali až na úroveň 1/3 ceny v Decembri v porovnaní s Januárom, čo je menej ako ¼ ceny KPI klienta. Dodávali sme pri tom stále viac a viac inštalácií.

Celkový počet registrovaných remeselníkov v aplikácii narástol z 3 326 v roku 2016 na 15 600 v roku 2017. V roku 2017 sme tiež zaznamenali takmer 8-násobný nárast priemerného mesačného počtu dopytov v appke (celkový medziročný nárast až takmer 19-násobný).

Výsledky a veľká spokojnosť klienta nám otvorila cestu aj mimo Slovenska a preto sme s Rukie v októbri 2017 expandovali aj na maďarský trh, kde sme využili skúsenosti s komunikáciou na Slovensku. Od spustenia v októbri 2017 sme dosiahli viac ako 10 000 inštalácií za cenu na úrovni slovenských kampaní a do aplikácie sme za veľmi krátky čas priniesli 1512 nových remeselníkov od našich susedov.

Trvanie kampane:

celoročne

Typ kampane:

Online