SVET NÁPOJOV V ONLINE SVETE

  • P
  • Digital Pie 2018
  • Autor
    RIESENIA.com, AdBOOST
  • Klient
    Svet nápojov

Svet nápojov je najväčší online obchod s alkoholom na Slovensku. Na začiatku spolupráce očakával klient od nás medziročný nárast ziskov z kampaní 20 %.

Výsledky kampaní predčili všetky naše očakávania. Medziročne zisk z kampaní stúpol o 109 %, konkrétne o 361 000 €.

Fantastické výsledky sme dosiahli s citom pre detaily, kedy všetky prvky kampaní vo vyhľadávaní, Facebook dynamický remarketing a Heureka išli nad rámec zaužívaného štandardu.

Nezostali sme však iba pri optimalizácii kampaní, ale zamerali sme sa aj na sídlo. Po analýze užívateľského správania sme navrhli nový dizajn e-shopu a rebranding, ktorý sa okamžite prejavil na výraznom náraste konverzných pomerov.

To všetko sa ukázalo spolu na medziročnom náraste ziskov z kampaní a nového e-shopu.

Dodatočné informácie pre performance kategóriu

Primárny cieľ kampane:

konverzie (revenue, leads, iné actions, downloads, installs)

Sekundárny cieľ kampane:

iné - medziročný nárast konverzného pomeru sídla po spustení nového e-shopu

Popis mediálnej kampane:

Klient pri začiatku spolupráce žiadal udržanie medziročného rastu ziskov z kampaní 20 % (výnosy z kampaní mínus mediálne náklady), a zároveň požadoval zachovanie PNO (podiel mediálnych nákladov na obratoch).

My sme dosiahli medziročný nárast ziskov z kampaní 109 %, čo činí celkovú sumu 361 000 €.

Počas spolupráce sme sa sústredili na nasledujúce kanály:

- AdWords Search (spustenie produktových kampaní a automatizácia kampaní pomocou nástroja AdBOOST)
- Heureka (vyťaženie potenciálu cenového porovnávača)
- Facebook (spustenie dynamického remarketingu s vlastnými šablónami)

Výsledky z kampaní sa dostavili, ale nezostali sme len pri nich. Nakoľko konverzný pomer sídla klesal (pri návštevnosti z iných kanálov než kampaní), boli potrebné zmeny na stránke e-shopu.

Na základe auditu sídla a užívateľského správania sme zvolili úplne nový design sídla a zabezpečili rebranding. Výsledky sa dostavili okamžite po spustení nového sídla na medziročnom náraste konverzného pomeru o 26,91 %. Pred spustením nového sídla bolo vidieť medziročne pokles konverzného pomeru sídla.

To všetko sa ukázalo na náraste výnosov nielen z kampaní (361 000 €), ale taktiež bol zaznamenaný výrazný nárast výnosov celého sídla.

Trvanie kampane:

február - december 2017

Typ kampane:

Online