TATRA ACADEMY - MIMOZEMŠŤAN

  • P
  • I
  • E
  • Digital Pie 2018
  • Autor
    PS:Digital, s.r.o.
  • Klient
    Tatra banka, a.s.

Mimozemšťan Sajfa má vďaka svojmu pôvodu blízko k mimozemským inovatívnym technológiám. Keďže inovácie sú v DNA Tatra banky, Sajfa mladým ukazoval, aké výhodné je ich využívať prostredníctvom Študentského účtu. V priebehu kampane sme v spolupráci s mediálnou agentúrou Zenith otvorili tisíce nových účtov, ktoré v konečnom dôsledku pomohli Tatra banke stať sa retailovou jednotkou v segmente študentských účtov, a tak prvýkrát v histórii predbehnúť doterajšieho lídra.

Dodatočné informácie pre performance kategóriu

Primárny cieľ kampane:

konverzie (revenue, leads, iné actions, downloads, installs)

Sekundárny cieľ kampane:

traffic

Popis mediálnej kampane:

Kampaň sme odštartovali teasingovým videom v štýle „ilumináti“, ktoré sa snažilo potvrdiť, že Sajfa je naozaj mimozemšťan, ktorý sa tu medzi nami prechádza. Toto video uverejnilo niekoľko médií, napríklad Refresher a odklik smeroval na nabrandovú stránku mimozemstan.sk, ktorá nám poslúžila ako báza pre remarketing.
V hlavnej časti kampane, ktorá bola rozdelená do dvoch vĺn (jarná a jesenná) sme pripravili sériu videí, v ktorých Sajfa cieľovej skupine priblížil, aké je to byť mimozemšťanom na Zemi a prihovárali sme sa cieľovej skupine aj kreatívami, ktoré vznikali ad hoc na základe aktuálnych trendov. Dôležitým performance prvkom bol chatbot, ktorý deti nielen zabával, ale ich aj motivoval ku konverzii. Správy od nášho chatbota mali takmer 100% open rate, a teda sa správa určite dostala k našej cieľovke.
Vďaka mediálnej stratégii založenej na báze lievika, kedy sme v teasingovej fáze oslovili širokú masu a následne ju remarketovali unikátnymi kreatívami až kým nevykonali konverziu sa nám podarilo prekonať klientom stanovený cieľ.

Trvanie kampane:

10.4. - 4.6. a 21.8. - 15.10.2017

Typ kampane:

Online