TATRATEA HEARTMIX

  • E
  • Digital Pie 2018
  • Autor
    Triad Advertising
  • Klient
    Karloff

Pre miešané drinky Tatratea sme vytvorili sériu 7 receptových videí, v ktorých sme spojili barmanskú kreativitu Mariána Bekeho a hudobnú originalitu Jureša so skupiny Fallgrapp.