Premyslená stratégia priniesla Proxente rekordný nárast investícií

  • p Shortlist
  • Digital Pie 2023
  • Autor
    Digiline
  • Klient
    Proxenta
  • Podkategórie

Klient Proxenta začal od Januára ponúkať dlhopis Proxper 7 s garantovaným výnosom 7% ročne, pri minimálnej vstupnej investícii 7.000€, čím sa otvorili potenciálnym menším investorom, bežným ľuďom. Ich cieľom bolo do konca roku 2022 vyzbierať 2.000 leadov, s ktorými ich brokeri následne dokážu pracovať.

Spoluprácu s Proxentou sme postavili na premyslenej digitálnej stratégii. Cieľom bolo nielen natlačiť leadové formáty do online, ale silou značky a produktu priniesť efektívnejšie a kvalitnejšie leady. Zvolili sme preto brandformance prístup, na základe ktorého sme v prvej polovici spolupráce v roku 2022 budovali imidž produktu a značky, čo sme zužitkovali pri zbieraní kvalitných, unikátnych leadov.