Prihláška

Prihlasovanie prác do Digital Pie 2018 bolo uzavreté.