Prihláška

Informácie o práci

Klikni a nahraj alebo pridaj cover drag&drop
Klikni a nahraj alebo pridaj fotky drag&drop

Kategória *

Práca môže súťažiť v jednej, dvoch alebo všetkých 3 hlavných kategóriách (P, I, E) súčasne. V každej z nich je potrebné pridať popis práce relevantný k danej kategórii. Informácie, obrázky a videá nahrané v ktorejkoľvek z týchto sekcií budú sprístupnené iba pre porotu.

Team

Informácie o prihlasovateľovi


Fakturačné údaje

Poplatok za prihlásenie práce
Cena za prihlásenie do jednej z kategórii je 169 € bez DPH.