Protein.sk

  • p
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Visibility
  • Klient
    Protein.sk

Kampaň optimalizácia kampaní pre klienta Protein.sk sme prebrali po jednej z Top Google Premiér agentúr na Slovensku, čiže kampane boli nastavené kvalitne, no cieľom našej kampane bola maximalizácia obratu pričom náklady na obrate mali tvoriť maximálne 12 %.
Počas 10 mesačného trvania kampane sa nám podarilo prostredníctvom platených kampaní zvýšiť počet objednávok až o 66 %, výnosy o 60 %, pričom čistý zisk klienta zvýšil o 25 %.
Zároveň sa nám podarilo dosiahnuť náklady na obrate do 9 %.