Prvé kroky

  • i Shortlist
  • Digital Pie 2023
  • Autor
    TRIAD
  • Klient
    Dobrý Anjel
  • Podkategórie

Ako ukázať, že Dobrý Anjel odteraz poskytuje pomoc aj rodinám zasiahnutým sklerózou multiplex? Všetci vieme, že ide o tému, ktorá musí byť spracovaná silne a zároveň citlivo. Nám sa podarilo vybalansovať tento prístup v nájdeni obrazu dieťaťa, ktoré robí prvé kroky.

Jedným z príznakom sklerózy multiplex je totiž strácanie schopnosti pohybovať sa. Neistota a potrebná pozornosť okolia sú úplne rovnaké, či ide o prvé kroky dieťaťa, alebo o prvé kroky s ťažkou chorobou.