Robot EDO

  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Zaraguza
  • Klient
    Závod Volkswagen Slovakia

Z “employee branding” kampane závodu Volkswagen Slovakia sa stala atrakcia, ktorá zasiahla stovky tisíc ľudí a potenciálnych zamestnancov vďaka unikátnemu hrdinovi. Preprogramovali sme priemyselného robota, nazvali ho EDO a ukázali sme na ňom technologickú vyspelosť závodu aj jeho príjemnú atmosféru. Na Vianoce ozdobil stromček v závode, na Valentína pripravil romantickú večeru pre zamestnanecký pár a na Veľkú noc vymaľoval kraslice pre zamestnancov a fanúšikov. Videá mali stovky zdieľaní a reakcií.

Okrem videí sme využili Eda aj na internú komunikáciu firemných eventov a stal sa tak z neho hrdina, ktorého si všetci v závode a na Facebooku zamilovali.

Dodatočné informácie pre performance kategóriu

Primárny cieľ kampane:

iné – zásah

Sekundárny cieľ kampane:

iné – video videnia

Popis mediálnej kampane:

Videá so závodnou hviezdou Edom sme šírili na FB s nízkym mediálnym rozpočtom. Cielili sme na jestvujúcich fanúšikov, potenciálnych zamestnancov. Efektívna kreatíva spôsobila, že sme v rámci mediálneho nákupu dosiahli len zlomkové ceny oproti bežnému priemeru.

Trvanie kampane:

12/2016 – 5/2017

Typ kampane:

Online