Slovnaft BAjk

  • i
  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Wiktor Leo Burnett
  • Klient
    Slovnaft

Presvedčili sme klienta, aby namiesto tradičnej kampane skúsil niečo zábavnejšie a praktickejšie. Vznikla tak interaktívna online anketa, vďaka ktorej mali ľudia o výhodách projektu Slovnaft BAjk jasno už pri jeho štarte a my sme získali relevantnú databázu záujemcov o službu.