Spánkový rezort

  • Digital Pie 2019
  • Autor
    Wiktor Leo Burnett
  • Klient
    VSE - Východoslovenská energetika

Východoslovenská energetika, tradičný dodávateľ elektriny a plynu na východnom Slovensku sa rozhodol do svojho portfólia zaradiť novinku – požiarne a plynové hlásiče a zároveň podporiť retenciu zákazníkov. Áno, to všetko naraz v jednej kampani. Ako to komunikovať?