SPP SMART HOME

  • Digital Pie 2019
  • Autor
    GrandPano
  • Klient
    SPP

Klient- SPP rozšíril svoje portfólio „klasických“ doteraz poskytovaných služieb ako sú distribúcia plynu a elektriny o nové služby s názvom SMART HOME pre Váš domov.
Bolo potrebné tieto služby podrobne vysvetliť a predstaviť ich výhody pomocou:
• TV spotu,
• Web stránky
• Printových médií
• Eventu
Rozhodli sme sa využiť nové médium – Virtuálnu realitu a vytvorili sme koncept ALL IN ONE VR.
Vďaka tomuto riešeniu sme boli schopný vyprodukovať všetky potrebné produkty (web, TV spot, print, VR aplikáciu) v rámci jedného budgetu a času.
Našim hlavným cieľom však bolo priniesť osobnú skúsenosť koncovému zákazníkovi pri spoznávaní výhod SPP SMART HOME produktov a virtuálna realita bola jediná možná forma.
Vytvorili Sme SPP SMART virtuálny dom v ktorom sme rozmiestnili funkčne všetky produkty , tak aby mohol koncový zákazník získať prehlaď o funkčnosti jednotlivých služieb pomocou vlastnej skúsenosti na webe alebo na evente pomocou VR okuliarov.
Počas výroby sme vďaka VR mohli realizovať UX čo nám pomohlo pochopiť správanie zákazníkov a prispôsobiť produkty ich potrebám skôr ako sa kampaň spustila.
Vytvorením virtuálneho domu a rozmiestnením všetkých produktov vo virtuálnej realite nám umožnilo dodať v rámci jednej produkcie nasledovné výstupy.

ALL IN ONE KONCEPT:
• Prvý TV spot vyprodukovaný vo VR.
• Interaktívny web VR
• Analytics VR
• Eventovú VR aplikáciu – Gamification
• UX