Universe of well-being

  • Digital Pie 2019
  • Autor
    diorama
  • Klient
    HB Reavis

HB Reavisu nie je zdravie ľudí ľahostajné. Preto ich najnovšie budovy prechádzajú certifikáciou, ktorú získajú iba najlepšie stavby na trhu, ktoré splnia náročné kritériá. Naše zadanie bolo priamočiare: zabezpečiť, aby sa o ich aktivitách dozvedeli aj zamestnanci v nových office budovách. Ako však odkomunikovať veľmi komplexnú a pre mnohých nezaujímavú tému?

Vytvorili sme fiktívny vesmír kvalitného života (Universe of Well-Being), kde sú piliere well-being filozofie, ktoré zdravie ovplyvňujú, zastúpené planétami. Okrem kampaňového videa a ilustrovaného obsahu na sociálne siete sme vytvorili interaktívnu mapu vesmíru, ktorú ľudia nájdu na microsite.

https://well.hbreavis.com/